Rezervace pronájmu a obsazenost

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST:

  • V letní a zimní sezóně výhradně na týdenní pronájmy, a to od soboty do soboty
  • Zimní sezóna: 1. února - 25. března
  • Letní sezóna: 15. června - 15. září
  • V termínech mimo sezónu nepronajímáme. Apartmán využíváme pro své potřeby a užíváme si krás Šumavy. Děkujeme za pochopení. :-)
Rezervovat můžete přímo na našem webu (viz. níže) 

nebo na E-chalupy, kde si můžete přečíst i recenze.

Nezávazná poptávka pronájmu

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět. V případě volného termínu vám na základě tohoto formuláře pošleme cenovou kalkulaci pronájmu a rezervační formulář.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vyplněním rezervačního formuláře a zaplacením zálohy/celé platby za pronájem, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v rezervačním formuláři správcem Apartmán Falco - Brčálník, Mgr. Veronika Klepsová, pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v rezervačním formuláři, a to po celou dobu 6 (šesti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle Nařízení EP a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů:

Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem realizace pronájmu, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se pronájmu apartmánu, a dále v případech uložených zákonem, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech jsme v souladu s Nařízením EP a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů, oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně, v elektronické i tištěné formě a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám (vyjma případů, kdy je to vyžadováno zákonem).

Údaje nebudeme používat k reklamním a propagačním účelům.

Prohlášení správce:

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty.

VÍTEJTE NA ŠUMAVĚ!