Termíny pobytu - obsazenost

  • Na tomto odkazu: Apartmán Falco - E-CHALUPY naleznete přehledné informace o obsazenosti apartmánu, můžete poptat/rezervovat ubytování nebo si přečít recenze.
  • OBJEDNÁVAT JE MOŽNÉ POUZE PŘES E-CHALUPY nebo PŘÍMO ZDE NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE. Jinde náš apartmán nenaleznete.

ZIMNÍ SEZÓNA 2019/2020

Jarní prázdniny v roce 2020:

Během jarních prázdnin je možný pouze týdenní pobyt (od soboty do soboty), viz. níže. Ostatní pobyty dle obsazenosti.

  • 1. 2. - 8. 2. 2020 = 7 nocí pro 4 osoby včetně úklidu: 12 600 Kč
  • 8. 2. - 15. 2. 2020 = 7 nocí pro 4 osoby včetně úklidu: 12 600 Kč
  • 15. 2. - 22. 2. 2020 = 7 nocí pro 4 osoby včetně úklidu: 12 600 Kč
  • 22. 2. - 29. 2. 2020 = 7 nocí pro 4 osoby včetně úklidu: 12 600 Kč
  • 29. 2. - 7. 3. 2020 = 7 nocí pro 4 osoby včetně úklidu: 12 600 Kč
  • 7. 3. - 14. 3. 2020 = OBSAZENO

Aktuální obsazenost aktualizovaná k 21. 10. 2019


PRAVIDLA POBYTU A REZERVAČNÍ PODMÍNKY:

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ:


Nezávazná poptávka ubytování

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět. V případě volného termínu vám na základě tohoto formuláře pošleme cenovou kalkulaci pobytu a rezervační formulář.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Vyplněním rezervačního formuláře a zaplacením zálohy/celé platby za ubytování, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v rezervačním formuláři správcem Apartmán Falco - Brčálník, Mgr. Veronika Klepsová, pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje obsažené v rezervačním formuláři, a to po celou dobu 6 (šesti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jste si vědom/a svých práv podle Nařízení EP a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jste byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů: Zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízeného ubytování, a dále v případech uložených zákonem, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

Ve výše uvedených případech jsme v souladu s Nařízením EP a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů, oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Vaše osobní údaje budou zpracovávány manuálně, v elektronické i tištěné formě a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám (vyjma případů, kdy je to vyžadováno zákonem). Údaje nebudeme používat k reklamním a propagačním účelům.

Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly poskytnuty.

VÍTEJTE NA ŠUMAVĚ!